PC是否一間谷的小學? 有愛心嗎?

帖子列表  登錄   
BabyBookBu | 2018-06-14 14:09
PC是否一間谷的小學? 有愛心嗎?
學生是否樣樣都補? 靠家長谷?


Mnopq1 | 2018-06-18 10:14
Quote:BabyBookBu 發表於 18-6-14 14:09 PC是否一間谷的小學? 有愛心嗎?
學生是否樣樣都補? 靠家長谷?

大部分同學都會出外補,仲好多請私人補習,因為個個家長都怕追唔上,尤其上到小三丶四。

BabyBookBu | 2018-06-19 13:13
小一二又如何? 谷嗎?
b3410 | 2018-06-22 00:47
[i=s] 本帖最後由 b3410 於 18-6-22 00:47 編輯 [/i] 學校就唔會谷,絕大部分老師好專業而且有愛心,對小朋友頗為包容。
至於家長是否“自谷”,可能要睇小朋友本身資質,家庭的期望,小朋友適合何種學習方法等等。
高年級例如小五,多人出去進補唔出奇,低年班,3年級之前,唔覺得多人出去補習。學各種興趣班琴棋書畫體藝科技等等,就好踴躍:happy:


baby7 | 2018-06-26 00:12

.
Powered by Baby Kingdom
立即打開
小朋友小一,只聽過一兩個有補習,外補其他專科or興趣班我諗現今個個小朋友都有吧。