Sunkids N class of 2018-19衰咗

帖子列表  登錄   
SnowWhite.hebe | 2017-11-07 11:44
[i=s] 本帖最後由 SnowWhite.hebe 於 17-11-7 11:46 編輯 [/i] 今日放榜,自問我仔interview時都做得唔錯,但係都入唔到圍,要等round two甄選. 睇嚟機會都非常非常之渺茫,....都唔知點算囉!:pity: 你哋呢?有冇家長可以分享下呀?

葉春春 | 2017-11-07 15:10
Quote:SnowWhite.hebe 發表於 17-11-7 11:44 今日放榜,自問我仔interview時都做得唔錯,但係都入唔到圍,要等round two甄選. 睇嚟機會都非常非常之渺茫 ...

我女都in得麻麻 但就有笑容吾怕人 可能計埋大人in成點

葉春春 | 2017-11-07 15:10
Quote:SnowWhite.hebe 發表於 17-11-7 11:44 今日放榜,自問我仔interview時都做得唔錯,但係都入唔到圍,要等round two甄選. 睇嚟機會都非常非常之渺茫 ...

你有無報其他?

SnowWhite.hebe | 2017-11-07 15:58
Quote:葉春春 發表於 17-11-7 15:10 你有無報其他?

我只報了啟思和新一代咋。 啟思已in咗,不過肯定衰咗因為佢乜都唔肯講。 不過新一代就要等到12月2號先至有得in,睇怕難道升級容易凍過水!唔知仲洗唔洗臨急抱佛腳,幫佢再揀多幾間呢?但我冇寄過信比其他學校,你可知道屯門有什麼好學校嗎? 現在才apply, 會否遲了很多呢?

葉春春 | 2017-11-07 16:58
Quote:SnowWhite.hebe 發表於 17-11-7 15:58 我只報了啟思和新一代咋。 啟思已in咗,不過肯定衰咗因為佢乜都唔肯講。 不過新一代就要等到12月2號先至有 ...

好似青彼都未開始 12月先

SnowWhite.hebe | 2017-11-07 17:01
Quote:葉春春 發表於 17-11-7 16:58 好似青彼都未開始 12月先

即係聖彼得堂? 我知道要12月先有但係唔知道12月幾?

貓皮 | 2017-11-07 17:05
我個仔都唔得,我都好懊惱,呢間係首選....:pity:
而家唯有等其他幾間啦
SnowWhite.hebe | 2017-11-07 17:06
Quote:貓皮 發表於 17-11-7 17:05 我個仔都唔得,我都好懊惱,呢間係首選....
而家唯有等其他幾間啦

Hello,咁你報咗其他邊幾間?

貓皮 | 2017-11-07 17:08
回覆 SnowWhite.hebe 的帖子 新一代宏廣
啟思
激活
(以上已面見)
我冇眼睇,你就好啦﹗收左你


SnowWhite.hebe | 2017-11-07 18:32
Quote:貓皮 發表於 17-11-7 17:08 回覆 SnowWhite.hebe 的帖子 新一代宏廣

[i=s] 本帖最後由 SnowWhite.hebe 於 17-11-7 18:36 編輯 [/i] 冇呀,sunkids冇收到我仔呀! 想問一問你乜新一代你都已經interview左咩?我唔知點解要等到12月頭先有得interview嘅,我好早已經寄了信喎! 我覺得啟思好流,安排又差,d老師好young,而且當日太多人,好混亂! 想問問宏廣和新一代in得深唔深呀?

1/3
下頁 | 尾頁
.
Powered by Baby Kingdom
立即打開