K1上午班同下午班 您地會點揀?

帖子列表  登錄   
lolitaloves | 2017-11-24 00:27

.
Powered by Baby Kingdom
立即打開
有報全日班 但驚吾收 面左幾間幼稚園 有兩間學校收左 一間上午 一間下午 小朋友10點先起身 應該俾佢讀下午班? 定係上午班? 有啲媽媽話會揀上午班 可以訓練日後小學早啲起身 您地又會點決定?