18/19 K1面試表現如何啊?

帖子列表  登錄   
socosally | 2017-11-11 20:56
這兩天面試的小朋大表現如何啊?家長們對學校印象好嗎?

mercy2015 | 2017-11-11 23:14
Quote:socosally 發表於 17-11-11 20:56 這兩天面試的小朋大表現如何啊?家長們對學校印象好嗎?

我覺得學校細左少少,不過都乾淨整潔。感覺學校要收d坐定定聽指令嘅小朋友,我組十個有八個小朋友坐唔定,有d媽咪最後都放棄,無再㩒住佢哋坐在櫈上。

mameiyan | 2017-11-12 04:11
小朋友玩得好開心呀!

socosally | 2017-11-12 08:53
銅鑼灣嗰間就大好多
但佈置等都一樣禁靚
老師們同嬸嬸叔叔們都好好人咁啞
mercy2015 | 2017-11-12 09:44
Quote:socosally 發表於 17-11-12 08:53 銅鑼灣嗰間就大好多
但佈置等都一樣禁靚
老師們同嬸嬸叔叔們都好好人咁啞 ...

我都覺得好得意,當日有好多司機叔叔幫手

socosally | 2017-11-13 08:01
Quote:mercy2015 發表於 17-11-12 09:44
我都覺得好得意,當日有好多司機叔叔幫手
係啞,連司機逍叔都出動埋😂🤣但好有愛心

Darklady | 2017-11-13 09:53
對學校印象好好~Teaching staff同non-teaching staff都好nice
我小朋友係超細b~答問題大部分都答錯~
不過都叫做肯試有俾反應老師啦~
面試老師真的好好~例如隻灰色大象公仔~我小朋友答係老鼠~
我笑住問你真係覺得係老鼠? 佢依然答老鼠~
老師就話“其實小朋友係咁,唔洗介意,可能顏色似所以佢講老鼠呢”
令我有新體會~就係呢個階段的小朋友~
答案對與錯可能不重要~小朋友肯試才重要
mercy2015 | 2017-11-13 10:32
Quote:Darklady 發表於 17-11-13 09:53 對學校印象好好~Teaching staff同non-teaching staff都好nice
我小朋友係超細b~答問題大部分都答錯~
不過都 ...

係,我女in另一間馬鞍山幼稚園,老師指住隻搬緊紅色石頭嘅螞蟻問我女係咩,佢答'甲蟲',老師話'又真係幾似喎',好搞笑

Darklady | 2017-11-13 10:41
Quote:mercy2015 發表於 17-11-13 10:32
係,我女in另一間馬鞍山幼稚園,老師指住隻搬緊紅色石頭嘅螞蟻問我女係咩,佢答'甲蟲',老師話'又真係幾似 ...
好老實~出去考出面出名果D幼稚園~考左幾間~反而無呢種體會

你IN的另一間馬鞍山係邊間?
我覺得老師呢類型的反應~幾好~~

mercy2015 | 2017-11-13 10:42
Quote:Darklady 發表於 17-11-13 10:41 好老實~出去考出面出名果D幼稚園~考左幾間~反而無呢種體會

你IN的另一間馬鞍山係邊間?

馬鞍山in咗單家傳&靈糧,月尾in美善

1/4
下頁 | 尾頁
.
Powered by Baby Kingdom
立即打開