2019/2020 PN下午班,有冇同學仔呀?

帖子列表  登錄   
willie9756 | 2018-12-06 08:07
[i=s] 本帖最後由 willie9756 於 18-12-6 08:08 編輯 [/i] 希望可以喺開學前認識啲家長 & 同學仔☺️

bbyummy | 2018-12-06 13:21
pm also :winner:
willie9756 | 2018-12-06 13:28
Quote:bbyummy 發表於 18-12-6 13:21 pm also

(emoji)(emoji)我收到信12月8日10:30am 交留位費,你都係?

bbyummy | 2018-12-06 13:32
Quote:willie9756 發表於 18-12-6 13:28
(emoji)(emoji)我收到信12月8日10:30am 交留位費,你都係?
係呀, 星期六上午, 但唔記得幾點, 都好似係10點幾:fortunate:

hello365 | 2018-12-06 18:58
Me2 pm :wahaha: 星期六 10:30-11:30

willie9756 | 2018-12-06 19:56
Quote:hello365 發表於 18-12-6 18:58 Me2 pm 星期六 10:30-11:30

(emoji)(emoji)(emoji)又多一個一齊返學!

bbyummy | 2018-12-07 09:43
[i=s] 本帖最後由 bbyummy 於 18-12-7 09:44 編輯 [/i] 回覆 hello365 的帖子
:good:


willie9756 | 2018-12-07 10:28
該帖被管理員或版主屏蔽
bbyummy | 2018-12-07 11:53
該帖被管理員或版主屏蔽
bbyummy | 2018-12-07 11:55
我個係8月B女呀, 唔知會唔會同一班呢

1/4
下頁 | 尾頁
.
Powered by Baby Kingdom
立即打開